BERK I Architects bv verklaart de persoonsgegevens van haar relaties te verwerken en te beschermen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), mei 2018.

Het bureau bewaart persoonsgegevens voor zakelijke communicatie en om te kunnen voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen. Dit betreft uitsluitend gegevens die onze relaties actief aan ons verstrekken of gegevens die via openbare bronnen zoals de website van een relatie verkrijgbaar zijn. Hiermee geeft u ons tevens toestemming om deze gegevens voor het nakomen van contractuele verplichtingen en overige advies werkzaamheden, te verstrekken aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering ervan.

BERK I Architects bv verwerkt in eigen beheer en handmatig (zakelijke) NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en functie in haar adressenbestand en bewaart deze tot uiterlijk tien jaar na beëindiging van de relatie. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de relatie en om te voldoen aan (een) wettelijke verplichting(en). Bedrijfsgegevens zoals opvraagbaar in de KvK kunnen nodig zijn en gebruikt worden om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichting zoals bij het aanvragen van vergunningen etc. in het “Online Omgevingsloket” en zo nodig op papier.

Onze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies worden gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website.

Van den Berk I Tjonck Architects BV neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en misbruik tegen te gaan. Door ons bewaarde persoonsgegevens zijn op uw verzoek te corrigeren of te laten verwijderen via info@berkarchitects.nl